Fotos

                                                   Després de sopar. Pep i Ferràn. 2-10-10

                                                 En plé concert. Jordi Comesòlives. 2-10-10
                                                       Fent un duet. Pep i Ferràn. 2-10-10

                                                       En el concert. Hans Móler. 2-10-10

                                              A mig matí, a Can Vidal. Hans Móler. 2-10-10

                                                Sense tapa. So directe. Hans Móler. 2-10-10

                                                   Concentrat. En Pepe i els pares. 2-10-10

                                  Escalfament matinal a Can Vidal. Hans, Pep i Miquel. 2-10-10

                                                           Què estarà dient? 2-10-10